Vad är betong?

Betong är ett naturmaterial som till huvuddelen (80%) utgörs av stenpartiklar, sand och grus. Resterande andelar utgörs av cement och 4-8% vatten. Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket betyder att det blir hårt när det reagerar med vatten och bildar därigenom en produkt som ej är vattenlöslig. Det är detta som ger betongen sin fasthet. Cementet fungerar som ett slags lim som binder sten-, grus- och sandpartiklarna.

Betong är ett av världens mest använda industriellt producerade byggmaterial. Betongen pumpas vanligen med en betongpump direkt in i den konstruktion som man bygger. De senaste åren har stora framsteg gjorts inom betongkonstruktion, något som vi tycker är mycket spännande. Kunder efterfrågar nya lösningar och det kräver att vi tänker till och hittar passande svar på hur man bäst utför dessa jobb. Det gör vårt arbete spännande och dynamiskt. Hos oss  kan du förvänta dig högsta möjliga kompetens inom allt som har med betong att göra!

vad är betong betonggjutning

Betong och miljö

Betong kritiseras ibland för att vara ett icke miljövänligt byggmaterial, men det håller vi inte med om. Den andel som utgörs av cement kan visserligen ifrågasättas. Cement kräver mycket energi vid tillverkningen, men då den utgör en så liten del av betongen minimeras miljöpåverkan i slutprodukten. Betong håller även länge, vilket är viktigt för att skapa en produkt som under sin livstid förbrukar så lite resurser som möjligt.

När du vill att grunden ska bli rätt gjord - anlita oss!