Betonggjutning - tekniskt svåra betongarbeten

Vi utför betonggjutning och tekniskt svåra betongarbeten som en del av totalentreprenad. Vi ser till att grunden blir rätt gjord!

Så går betonggjutning till

När vi arbetar med betonggjutning ser vi först till att den yta där vi ska gjuta är relativt jämn och att grunden är stabil. Detta utförs i regel av de grävmaskinister som arbetar i steget före betonggjutningen. Armeringsjärn och betongformar byggs upp på den plats där vi ska gjuta. Eventuella installationer såsom avlopp och el dras fram till platsen i rör som skyddar mot betongtrycket.

Därefter levereras betongen med hjälp av en eller flera betongbilar med roterande trumma. Trumman roterar för att undvika att betongen börjar härda redan under transporten. Det är viktigt att man arbetar snabbt och effektivt för att betongen ska ha rätt konsistens vid gjutningen.

Med hjälp av en betongpump pumpar vi in betongen i formen via slangar. Pumparna har en hög kapacitet med upp till över 35 kubikmeter betong per timme, beroende på vilken sorts betong som används. Det finns även utrustning för gjutning under vatten vid behov.

När betongen har pumpats ut i formen måste man i vissa fall vibrera den för att luftbubblor skall försvinna och för att massan ska glida in i alla glipor och hörn. Idag finns det dock betongmassa som inte kräver denna typ av behandling.

Under tiden betongen härdar måste den hålla rätt temperatur för att inte “brinna” för hastigt. Det kan ge upphov till sprickor. För att reglera detta kan man exempelvis spola vatten över ytan för att sänka temperaturen.

När härdningen är färdig och betongen har torkat ur tillräckligt är arbetet klart och resten av bygget kan fortsätta.

När du vill att grunden ska bli rätt gjord - anlita oss!